Ecologische keurmerken

Weldraad voert een aantal ecologische kenmerken. Deze zijn (inter)nationaal erkend en worden regelmatig aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van ecologisch telen en produceren.
 
De Soil Association, een Britse organisatie, hanteert waarschijnlijk de meest strenge eisen voor organic teelt en productie ter wereld. Dat geldt voor visserij, dierenwelzijn, textielindustrie en beautyproducten. Verschillende commissies bewaken de standaarden. Deze commissies bestaan uit leden van de Soil Association, onderzoekers, adviseurs en andere experts.

GOTS, de Global Organic Textile Standard, is ontwikkeld om biokatoen en andere biologisch geteelde vezels verder te produceren tot een ‘schoon’ textiel. Het keurmerk stelt ook sociale normen maar kenmerkt zich door de milieu-eisen.
Net als het EKO-label gaat de GOTS uit van 100% biologische grondstof (minimaal 70% van het product) en milieuvriendelijke processen. Per productiefase is een certificering nodig. De controle op bedrijven die GOTS hebben wordt verzorgd door Control Union.
 
Keurmerk Fairtrade bemiddelt daar waar producenten in ontwikkelingslanden te weinig geld ontvangen voor hun producten. Vaak is de afnameprijs namelijk lager dan de productieprijs. Fairtrade regelt een gegarandeerde inkoopprijs en stelt eisen aan teelt, productie en verhandeling. Deze moeten voor alle partijen fair zijn en voldoen aan de internationale eisen van milieubescherming.

Het EKO-keurmerk claimt dat het product (landbouwproducten en voedingsmiddelen) biologisch is. Dat wil zeggen dat het voldoet aan de wettelijke biologische voorschriften. De belangrijkste voorschriften zijn dat er geen ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen), kunstmest of chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Er vindt wel vruchtwisseling plaats en men past bodemverbetering toe met behulp van organische mest of plantenresten.
Verder moeten dieren op natuurlijke wijze worden gehouden, met uitloop, weidegang, voldoende ruwvoer, onder diervriendelijke omstandigheden en met voldoende ruime huisvesting. Preventief medicijngebruik en diverse ingrepen zijn niet toegestaan.
Het keurmerk wordt gevoerd door producenten. Ieder biologisch bedrijf wordt gecontroleerd door SKAL. Deze controle-organisatie ziet er op toe dat het bedrijf zich aan de EKO-eisen houdt..

Het Ökotex Standard 100 keurmerk is een keurmerk dat garanties geeft op het gebied van gezondheid. Vanwege die invalshoek stelt Ökotex eisen op het gebied van milieuschadelijke stoffen, zoals zware metalen, schadelijke kleurstoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Ökotex Standard 100 staat op kleding, speelgoed en beddengoed dat is getest op stoffen die (mogelijk) schadelijk zijn voor de gezondheid. Het gaat dan vooral om allergische reacties. De eisen voor babytextiel zijn het strengst.

Bronnen: www.goedewaar.nl en www.allesduurzaam.nl.